1. Mekaanisten asennustöiden valvoja

2. Työmaapäällikkö/ Construction Manager

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mekaanisten asennustöiden valvoja

 

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyen mekaanisten asennustöiden valvojia niin projektin töihin kuin erilaisiin kunnossapidon töihin. Mekaanisten asennustöiden valvojia tarvitaan putkistoasennuksiin (PED), lämmönvaihdin huoltoon, venttiilihuoltoon, teräsrakenne-, laite- ja säiliöasennuksiin ja huoltotöihin. Lisäksi mekaanisia valvojia tarvitaan eristystöiden ja telinetöiden valvontaan.

 

Valintoja tehdään kevään 2019 kuluessa ja työt alkavat loppukesästä portaittain syksyn edetessä ja viimeiset valvontatehtävät alkavat kevään 2020 aikana.

 

Valvojan tehtävänä on vastata projektin mekaanisten asennustöiden toteutuksesta, aikataulu-, kustannus-, laatu- ja viranomaisvaatimukset täyttäen asiakkaan etu huomioiden.

 

Valvojan tehtäviä ovat esimerkiksi

· asennusten edistymän-, teknisen suorituksen-, laadun- ja kustannusten toteutuman valvonta.

· työmaakokousten järjestelyt

· huolehtia työmaapäiväkirjoista ja ilmoituksista

· raportoida edistymän ja kustannusten toteutuma

· työmaan turvallisuuskatselmuksiin ja havaintokierroksiin osallistuminen

 

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä koulutusta, esimerkiksi teknikon tai insinöörin

koulutusta ja vähintään 5 vuoden kokemusta suunnittelu-, työnjohto-, projekti- tai

kunnossapitotehtävistä.

Valvojalla tulee olla tyydyttävä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito eduksi.

Lisäksi tarvittavia koulutuksia ovat esimerkiksi

· Työturvallisuus- ja tulityökortti

· Nostotyön valvoja

· Korkealla työskentely

· Suljettujen tilojen työskentely

· EA-1

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemukset ja CV sähköpostitse ehmp@ehmp.fi 13.4.2019 mennessä. Haastatteluita ja valintoja tehdään jo hakuaikana sitä mukaan, kun sopivia hakijoita tehtävään hakeutuu. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Työmaapäällikkö/ Construction Manager

 

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyviin töihin työmaapäällikköä.

 

Tehtävän tarkoitus

Työmaapäällikkö tukee projektipäällikköä projektin aikana. Hän vastaa rakennusvaiheen toteuttamisesta ja aikataulusta, turvallisuudesta, budjetista, laadusta.

 

Työmaapäällikön tehtäviä ovat esimerkiksi

  • urakointisuunnitelman kokoaminen
  • urakka-asiakirjojen valmistelu ja urakoiden yhteensovittaminen                
  • neuvotteluiden teknisen osuus yhdessä suunnittelun kanssa
  • työmaan järjestelyjen suunnitteleminen ja toteuttaminen
  • työlajien valvontatyön johtaminen
  • raportointi edistymästä
  • työturvallisuudesta huolehtiminen

         

Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä peruskoulutusta, teknikon tai insinöörin loppututkintoa, sekä yli 7 vuoden kokemusta prosessilaitosten rakentamisesta.

Työmaapäälliköllä tulee olla hyvä englanninkielen suullinen ja kirjallinen osaaminen.

                              

Lisäksi tarvittavia koulutuksia ovat esimerkiksi

· Työturvallisuus- ja tulityökortti

· Nostotyön valvoja

· Korkealla työskentely

· Suljettujen tilojen työskentely

· EA-1

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemukset ja CV sähköpostitse ehmp@ehmp.fi 31.3.2019 mennessä. Haastatteluita ja valintoja tehdään jo hakuaikana sitä mukaan, kun sopivia hakijoita tehtävään hakeutuu. 

 

EHMP Engineering Oy | Vaahteramäentie 7, 04150 Martinkylä, Sipoo | Terhotie 3, 53810 Lappeenranta
vaihde +358 20 775 6250 | Fax: +358 9 2726 434 | ehmp@ehmp.fi